Jag vill anmäla mitt intresse för Vanstaskolans fotbollsprofil
Jag går på Vanstaskolan
Jag går just nu i årskurs:
Jag spelar helst:
Vårdnadshavare
Så här behandlar vi personuppgifter
Barn- och utbildningsnämnden hanterar ovan nämnda personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, som även kallas GDPR. Om du har angett dina personuppgifter behöver vi dem för att kunna kontakta dig. Har du inte angett några kontaktuppgifter hantera vi din anmälan anonymt. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och dina rättigheter finns på nynashamn.se/gdpr